Timezynk / Schemaläggning 📅 ✔️

Arbetspass
Timezynk är plattformen vi använder för schemaläggning. Du som konsult fyller i din tillgänglighet (mer info om detta i nästa avsnitt) och när ICA-butiker beställer pass som passar din tillgänglighet och kompetens så skickar vi ut förfrågan genom appen till dig. Du kan tacka JA eller NEJ till passförfrågan, gör gärna detta så snart du vet om du kan ta passet eller inte.
Om du blir bokad på passet får du en notis om detta från appen och du kan se att passet finns i ditt schema i Timezynk.
I passet kan det finnas information specifikt till ditt pass på butiken, som t.ex. resväg, parkeringsmöjlighet eller instruktion hur du kommer in i butiken innan den öppnar.

Arbetsskyldighet
Efter att du har godkänt ett arbetspass muntligen, per sms eller via TimeZynk är du som konsult arbetsskyldig på det passet. Dyker ett förhinder upp måste Bemannica kontaktas så att en eventuell ersättare kan bokas in. Det är inte alltid säkert att en ersättare går att hitta och då gäller arbetsskyldigheten för det passet fortfarande. Om du inte dyker upp på bokat arbetspass kommer en skriftlig varning att utfärdas elektroniskt.

Tidrapportering
Efter ditt pass rapporterar du arbetade timmar i Timezynk antingen via appen eller på datorn. Du hittar det om du går in i ditt schema och klickar på arbetspasset, där finns en grön knapp “Tidrapportera”.
Fyll i start- och sluttid för passet samt eventuell rast. Rasten fyller du i genom att redigera den förvalda tiden för rast, eller klicka på knappen “+ Ny rast”, skriv sedan i vilken tid din rast startade och slutade. Spara.
Du kan även skriva en kommentar i tidrapporteringen om du vill, gör det gärna om dina rapporterade tider avviker från arbetspassets tider. Om du arbetar längre än passet behöver butiken godkänna det.

Ta för vana att tidrapportera direkt efter ditt pass så det blir korrekt med start- och sluttider samt rast.

I vissa butiker ska du även fylla i en tidrapporteringspärm innan du går hem efter avslutat arbetspass, fråga personalen på butiken om de har en sådan.

Din profil
Fyll i relevanta uppgifter i din Timezynk profil som din adress, kontaktuppgifter till anhörig som bor i samma stad. Detta är viktigt att du har gjort innan ditt första arbetspass ifall någonting oförutsett händer vid ditt arbetspass och vi behöver nå en anhörig till dig.

Meddelanden
Utöver sms, telefonsamtal och mail skickar vi ibland även meddelanden via Timezynk till dig som konsult.