Fiskavdelningen – Förvaring och exponering

Förvaring och exponering av fisk, kräftdjur och blötdjur

  • Tråg i anslutning till arbetsyta förvaras upp och ner och i kyla. Temperaturen i fisken, kräftdjuren eller blötdjuren påverkas negativt om tråget är rumstempererat.
  • Alla fisk-, kräftdjurs- och blötdjursprodukter som förvaras i kylar ska vara märkta, se mer om märkning längre fram.

Exponering

  • Förpackade fisk-, kräftdjurs och blötdjursprodukter ska förvaras enligt producentens förvaringsanvisning.
  • Färsk fisk ska exponeras enbart i exponeringsdiskar avsedda för fisk
  • Fisk, skaldjur och blötdjur ska exponeras med avskiljare mellan sig. Detta är för att det inte ska finnas en kontamineringsrisk samt att man måste tänka på allergener.
  • Om fisk exponeras på is ska isen ha dricksvattenskvalitet.
  • Oförpackad hel rensad fisk ska förvaras med buken nedåt så att smältvatten kan rinna ur. Fisk som inte är urtagen bör förvaras med buken uppåt.