Varmkök och Färdigmat

  • Använd olika skärbrädor och redskap vid när du hanterar råa och tillagade produkter som: kött, kyckling, fisk, frukt och grönsaker samt bröd. Detta är för att undvika risken för korskontaminering.

  • Se till att det finns färgkodade knivar och skärbrädor för att undvika förväxling.

  • Rå kyckling, rå fisk och råa kräftdjur/blötdjur ska alltid hanteras separat från övriga livsmedel.

  • Var noga med att skilja råa livsmedel från tillagade och/eller varor som är ätfärdiga, exempelvis pålägg.

  • Glasering av kyckling ska ske på ett säkert sätt, till exempel i avsedd bytta eller plåt, så att produkten inte kontamineras. Häll bara ut den mängd du tror ska gå åt vid ett tillfälle och spara inte glaseringsrester om penseln har doppats i glaseringen efter kontakt med kycklingen.

  • Undvik att blanda produkter i ugnen om inte droppform direkt under produkten används. Detta gäller för produkter som ska säljas separata. När du lagar olika produkter som ska säljas tillsammans som en maträtt, som monteras i samma matlåda, är detta inte nödvändigt.

  • Var noga med att grönsaker bör sköljas i separat ho men att detta inte är ett krav. Det är mest något man bör ha i åtanke för att undvika risken för kontaminering av andra produkter. Glöm inte att även rengöra hon innan sköljning av grönsaker om annat hanterats där.