Avtal & Lön

Avtalet har skickats elektroniskt till dig. Vi skickar nya avtal så fort ditt nuvarande håller på att gå ut, det är viktigt att du alltid skriver på de förnyade avtalen i tid. Vid frågor kring ditt avtal: kontakta Christian eller Marie.

Lön
Lön sätts efter gällande GFL hos kundföretag och är för närvarande 155,64 kr per timme. GFL kan komma att ändras. Tillämpligt kollektivavtal är Transport.

Mer info om GFL: https://www.kompetensforetagen.se/gfl/

OB-tillägg
Obekvämlighetstillägg betalas ut enligt nedan:

Enkelt OB-tillägg: ca 34 kr per timme
Måndag – fredag 00.00 – 06.00
Måndag – fredag 18.00 – 24.00
Midsommarafton 00.00 – 12.00
Jul- och nyårsafton om de inte infaller på en lördag 00.00 – 12.00

Kvalificerat OB-tillägg: 68 kr per timme
Lördagar 00.00 – 24.00
Midsommarafton 12.00 – 24.00
Jul- och nyårsafton om de inte infaller på en lördag 12.00 – 24.00
Sön- och helgdagar 00.00 – 24.00

Förskottslön
Vid början av en ny anställning godkänner vi förskottslön där du har möjlighet att få innestående lön utbetald de första dagarna på den nya månaden. Vi hoppas att detta kan underlätta för dig ekonomiskt när du tagit ny anställning.