Sjukanmälan

Policy vid sjukanmälan
Vid sjukdom är det av stor vikt att du som konsult ringer och anmäler detta vid första symptom. Detta skall alltid ske genom ett samtal till vår jour-telefon som är öppen alla dagar mellan kl. 06.00-22.00. Vid sjukanmälan behöver du ange på vilket sätt du är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga. Det är inte tillåtet att skicka ett sms eller mail med sjukanmälan.

Sjukanmälan görs till växelnumret 046-27 27 110 mellan 06:00-22:00.

Om du blir sjuk under natten och har tidigt morgonpass ringer du ICAs transportledning kl. 05:00 när de öppnar, telefonnummer 070–2053980. Fortfarande gäller ändå att ringa Bemannicas växel kl. 06:00.

Lägg in båda telefonnummer i din telefon så du kan nå oss och ICA snabbt. Det är viktigt att sjukanmälan görs till växelnumret och inte genom sms eller mail då vi som jobbar på Bemannicas kontor jobbar i olika skift och det är viktigt att du kommer fram till den som jobbar för tillfället.

Sjukanmälan inför varje arbetspass
Om du är bokad på flera arbetspass kommande dagar behöver du ringa in till Bemannicas växel med separat sjukanmälan för varje arbetspass, utgå ifrån schemat i Timezynk.
Sjukanmälan för t.ex. en vecka eller mer accepteras enbart vid uppvisan av läkarintyg.

Första symptom
Om du blir sjuk och har ett pass bokat några dagar framöver så meddela oss ändå vid första symptom, så vi har möjlighet att leta efter en potentiell ersättare.

Sjukdom utan pass
När du inte är inbokad på något pass behöver du inte göra någon sjukanmälan, utan uppdatera din tillgänglighet till “upptagen” så länge du är sjuk. Håll sedan tillgängligheten uppdaterad när du är redo att jobba igen.

Friskanmälan
När du är helt frisk och kan arbeta igen ringer du in till Bemannicas växel och meddelar detta minst 1 dag innan nästa planerade arbetspass, utgå från schemat i Timezynk.

Avvikelser från sjukanmälningspolicyn ser vi allvarligt på, vid upprepade avvikelser kommer begäran om Första dags intyg ges ut.