Utbildning: trafiksäkerhet

Bra arbetsmiljö på väg

Du har bland annat vägar och gator som din arbetsplats i din tjänst hos oss på Bemannica. För oss är din säkerhet på jobbet en viktig fråga. En femtedel av alla arbetsolycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafikolyckor enligt arbetsmiljöverket. Att köra i jobbet är en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren bär ansvaret för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör.

Den här utbildningen är tänkt att vara till hjälp och vägledning för att behandla trafiksäkerhetsfrågorna som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även om du tror dig ha koll på dessa delar så vill vi ändå att du läser igenom och tar in all information.

Materialet är dels hämtat från Transportstyrelsen, arbetsmiljöverket och från andra angivna källor.