Tidrapportering

När du arbetar ett pass som chaufför så krävs det att du stämplar in och ut för ditt pass i ICA:s system, samt tidrapporterar för passet i vårt system. Nedan kommer instruktioner kring hur du gör detta.

Under arbetspass för ICA
Du stämplar in och ut för varje pass på plats i Brunna. Skulle du glömma att stämpla in/ut, eller vara tvungen att jobba över ett pass, så är det ytterst viktigt att du kontaktar Trafikledningen på ICA och meddelar detta. På så vis kan de lägga in korrekt tid i Quinyx, och vi får rätt underlag.
Stäm av att dina stämplade tider i Quinyx stämmer, annars sök upp gruppchef på ICA omgående.

På pass som är längre än 6h så planerar ICA in en rast, det är viktigt att du tar rast under ditt pass för att undvika olyckor. Ta alltid din rast!

Efter arbetspass för Bemannica
När ditt arbetspass är avslutat behöver du rapportera in din arbetade tid och raster i TimeZynk. Se till att tiden du lägger in i TimeZynk stämmer överens med den som är i Quinyx. Tiden du rapporterar in i TimeZynk är vårt underlag för din lön, så det är viktigt att det stämmer.

Även i TimeZynk kan du skriva kommentarer om eventuella avvikelser. Du behöver skriva en kommentar om du behövt jobba över på ett pass.