Risker med regn och snö

Vattenplaning

Vid vattenplaning förlorar hjulen väg-
greppet och du tappar all styrförmåga.

Vid regn kan det samlas vatten på vägbanan och det finns risk för vattenplaning. Vattenplaning uppstår om ett däck inte lyckas leda undan allt vatten under däcket. Bilen lyfts upp på vattenytan, planar och det blir omöjligt att styra.

Faktorer som ökar risken för vattenplaning:

  • Hög hastighet: Det finns risk för vattenplaning även vid låg hastighet men ju högre hastighet, desto högre är risken.
  • Breda däck: Är däcken breda är det svårare för dem att leda undan vatten.
  • Dåligt mönsterdjup: Mönsterdjupet på däck är viktigt för att leda undan vatten. Slitna däck med dåligt mönsterdjup ökar därför risken för vattenplaning.
  • Mycket vatten: Ju mer vatten som finns på vägbanan, desto högre är risken för vattenplaning. På slitna vägar bildas djupa spår där det kan samlas mycket vatten.

Vinterväglag

I denna situation är det viktigt att anpassa
hastigheten eftersom det både är halt och
nedsatt sikt.

  • Underkylt regn kan skapa mycket svår halka, ofta kallad blixthalka. Regnet fryser till is direkt när det träffar den kalla vägbanan.
    Om du är ute och kör kan underkylt regn se ut som vanligt regn när det träffar den varma vindrutan. Var uppmärksam, är det minusgrader så är det inte vanligt regn!
  • Snöspår: Vid snöfall är det vanligt att det bildas spår med barmark i körbanan. Det kan kännas säkert att köra fort eftersom det är relativt bra väggrepp på barmarken, men var försiktig. Råkar du av misstag köra lite åt sidan, ut i snön, blir väggreppet betydligt sämre.
  • Snösträng: I samband med plogning bildas det ofta en snösträng i mitten av vägen. Måste du passera strängen, se till att du har tillräckligt låg fart eftersom risken för sladd är hög.
  • Polerad snö: Är vägbanan snöbelagd ökar halkrisken på platser där många fordon stannar och startar, till exempel i en korsning. Snön poleras av däcken och det kan bli mycket halt.