20 Krav på certifiering

Svensk Dagligvaruhandel har IP Livsmedel som ett minimumkrav när det gäller godkända standarder.

Gå in på http://sigill.se för att hitta de leverantörer som är godkända enligt IP livsmedel.