22 Checklistan Princip 1

Läs igenom checklistan

PRINCIP 1: GENOMFÖR FAROANALYS
 • Finns det anpassade flödesscheman för all produktion i butiken?
 • Är alla flödesscheman dokumenterade?
 • Innehåller dessa flödesscheman alla de steg som krävs för respektive produktion?
 • Har vi identifierat alla typer av uppgifter som kan finnas i de olika stegen? Har vi missat något steg eller annan information?
 • Gör vi verkligen på det sätt som flödesschemat visar?
 • Har vi verifierat flödesschemat på plats i butiken?
 • Har vi identifierat alla typer av faror som hör ihop med ett visst steg, till exempel att felaktig användning förekommer av rengöringskemikalier i någon produktionslokal eller utrustning?
 • Har vi funderat på risken att konsumenten efter inköp kan hantera varan felaktigt?
 • Har vi använt ritningar över lokalerna och deras omgivning för att identifiera eventuella faror i butiken?
 • Har vi all information vi behöver för att identifiera möjliga risker i produktionen?
 • Har vi undersökt alla riskkällor?