22.5 Checklistan Princip 7

Läs igenom checklistan

PRINCIP 7: RAPPORTERING, UPPRÄTTA DOKUMENTATIONSRUTINER
  • Är dokumentationen tillräcklig?
  • Är kvaliteten på dokumentationen tillfredställande?
  • Finns det angivet vem som är ansvarig i all dokumentation?
  • Arkiverar vi dokumentationen på ett säkert sätt?
  • Finns den tillgänglig för kontrollmyndigheten i minst 2 år?