22.3 Checklistan Princip 4

Läs igenom checklistan

PRINCIP 4: UPPRÄTTA ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR CCP
  • Följer vi de gränser som fastställts för de kritiska styrpunkterna?
  • Är våra mätinstrument tillräckligt exakta och kalibrerade enligt fastställda rutiner?
  • Finns alla nödvändiga rutiner?
  • Har vi tagit fram lämplig frekvens på övervakningen och dokumentationen?
  • Genomför vi kontroller av våra övervakningssystem?
  • Omfattar övervakningssystemet metodbeskrivningar, angiven lämplig frekvens för observationerna/mätningarna och vilken dokumentation som ska föras?