22.1 Checklistan Princip 2

Läs igenom checklistan

PRINCIP 2: IDENTIFIERA KRITISKA STYRPUNKTER (CCP)
  • Har vi använt lämplig metod för att identifiera de kritiska styrpunkterna, till exempel ett beslutsträd? Om vi har använt ett beslutsträd, har detta använts på ett korrekt sätt?
  • Har varje steg som identifierats i flödesschemat granskats i ordningsföljd? (Vid varje steg måste beslutsträdet tillämpas för varje fara som förväntas inträffa och varje kontrollåtgärd måste identifieras. Användandet av beslutsträdet bör dock vara flexibelt och vi ska ta hänsyn till hela processen i sin helhet för att undvika onödiga kritiska styrpunkter).
  • Har kontroller identifierats för varje fara?
  • Tar kontrollerna effektivt bort eller minimerar möjligheten att de faror som identifierats inträffar?
  • Kan vi ändra processen där förebyggande åtgärder inte är möjliga?
  • Förstår personalen kraven för de kritiska styrpunkterna?
  • Är alla CCP:er dokumenterade?