22.2 Checklistan Princip 3

Läs igenom checklistan

PRINCIP 3: FASTSTÄLL KRITISKA GRÄNSVÄRDEN FÖR CCP
  • Har vi tagit fram korrekta gränsvärden för varje kritisk styrpunkt?
  • Finns alla kritiska gränsvärden dokumenterade?