1 HACCP

Nu har du bara den sista och tredje delen som är inriktad på butikens egenkontrollprogram enligt HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

Den är ursprungligen riktad till den som är butikschef men det är viktigt att du förstår vad som menas med butikens egenkontrollprogram enligt HACCP-principerna.