2 Mål och syfte med HACCP

MÅLET MED DENNA DEL I UTBILDNINGEN ÄR ATT GE EN INTRODUKTION/REPETITION I HACCP:

  • Att kunna förstå och tillämpa branschriktlinjerna
  • Att få grundläggande kunskaper i HACCP och förstå hur flödesscheman och faroanalyser används

SYFTET MED DENNA DEL I UTBILDNINGEN ÄR:

  • Att bli motiverad att arbeta systematiskt med egenkontroll för att kunna garantera säkra livsmedel