16 Fastställ korrigerande åtgärder

Vad gör vi om gränsvärdena inte uppfylls?
Korrigerande åtgärder ska vidtas för att förhindra upprepning. Kontrollera de korrigerande åtgärder som är angivna i den generiska faroanalysen. Stämmer de för din produktion? De korrigerande åtgärderna ska bestå av direkta åtgärder (vad som görs med produkterna) och korrigerande åtgärder (vad som görs för att förhindra att felet uppstår igen)  och vara bestämda på förhand.

Del3Kap11Sid1