14 Fastställ kritiska gränsvärden för CCP:er

Kritiska gränsvärden kan till exempel vara temperaturgränser eller tid för ett visst moment. Ett vanligt kritiskt gränsvärde är att kyckling ska grillas tills innertemperaturen är minst +72oC.