3 Kontamineringsvägar

När livsmedel blivit utsatt för skadliga bakterier eller andra främmande ämnen kallas det för kontaminering. Undvik kontaminering av livsmedel på alla sätt du kan.

Kontaminering kan till exempel ske när du tar i livsmedel utan att ha tvättat händerna efter ett toalettbesök.

När bakterier eller andra farliga ämnen överförs från en livsmedelsgrupp till en annan kallas det för korskontaminering. För att undvika korskontaminering är det viktigt att alltid hålla isär råa livsmedel som till exempel kyckling som ska hållas ifrån frukt och grönsaker. Skadliga bakterier i kycklingen dör vid tillagning, men har de spridits till råa grönsaker kan vi ändå bli sjuka.

De vanligaste kontamineringsvägarna är kontaktsmitta och luftsmitta.