5 Ordning och reda underlättar städning

Håll ordning och reda i butikens alla utrymmen för att underlätta städning och rengöring. Det gäller även alla arbetsytor, inredning och utrustning som används vid hantering och matlagning. Ställ aldrig varor direkt på golvet.

Främmande föremål som aldrig får förvaras i utrymmen där livsmedel hanteras eller lagras.

  • Mobiltelefoner
  • Kaffekoppar
  • Personliga saker
  • Kontorsutrustning

I varje butik måste det finnas rutiner för regelbunden städning och kontroll. I rutinerna ska det finnas instruktioner som beskriver på vilket sätt och hur ofta butikens alla avdelningar ska städas samt vilka rengöringsmedel och vilken utrustning som ska användas.