Chark och Delikatesser – Märkning

Ha kontroll på produkternas märkning och datum i disken. Du ska alltid kunna berätta vad varje produkt innehåller samt att du måste kunna se tillbaka när du öppnade förpackning första gången. Oftast använder man sig av brytlistor där man skriver in:

  • Vilken produkt det är
  • När produkten öppnades
  • När produkten har sin sista säljdag
  • Vad som är bäst före- datum

Om du förpackar och märker produkter för kunder att plocka själv, ska varje förpackning vara korrekt märkt med fullständig ingrediensförteckning och alla andra obligatoriska uppgifter som krävs Överdisk är det inte nödvändigt att ha ingredienser på lappen som du ger till kunden. Det är istället du som ska kunna svara på kundens frågor gällande innehåll med mera. Uppgifter om innehåll av allergener enligt EU-listan ska alltid lämnas.

Kontrollera att din märkning överensstämmer med märkningen på den förpackning som varan låg i. Rätt etikett till rätt vara.

Märkning av ost

Förutom de generella reglerna ska ost märkas med ostens fetthalt, detta ska alltid göras. Ingrediensförteckning behöver inte anges för ost. Detta gäller dock enbart ost där inga andra ingredienser än mjölkprodukter, enzymer, kulturer av mikroorganismer och salt ingår.

Utöver det gäller följande för ost:

  • Om mjölken är obehandlad är det krav att skriva ”framställd av obehandlad mjölk” i anslutning till varans beteckning. Rekommendation är att som en frivillig uppgift även ange ”opastöriserad” i anslutning till varans beteckning och i ingrediensförteckningen.
  • Om annan mjölk än komjölk ingår måste detta anges, till exempel getmjölk eller fårmjölk.

Var vaksam på:

  • Att ”substitut” till ost (till exempel tofu) tillverkade av vegetabiliska fetter, stärkelse, vatten, arom med mera inte får kallas ost eller ge sken av att vara ost.
  • Att det finns regler om skyddade beteckningar, till exempel är ”fetaost” skyddat och tillverkas enbart i Grekland med speciell mjölkråvara.