Upptining och infrysning

Upptining av varor ska alltid ske i kyltemperatur.

Vid upptining ska produkten alltid ha varuskydd, exempelvis lock eller plast. Planera upptiningen väl så att det finns tillräckligt med tid.

Infrysning

Infrysning av varor kan göras till exempel av varor som ska tillagas senare i butik. Butiken kan också frysa in varor som inte blivit sålda och sedan sälja dem som djupfrysta livsmedel till kunderna. Livsmedel får frysas in även efter att bäst före-datum har passerats. Däremot livsmedel märkta med sista förbrukningsdag får inte säljas som djupfrysta om de har frysts in efter hållbarhetstidens utgång.