Köttavdelningen – Märkning, ursprungsmärkning och journalföring

Kontrollera alltid ursprungsmärkningen, så att varje vara har rätt information. Det är också viktigt att journalföra allt inkommande och butikspaketerat nötkött.

Nötkött, (även svin, får get och fjäderfä) styckat och malet i butik ska märkas med uppgift om var djuret är fött, uppfött, slaktat, styckat (urbenat) och slakteriets kontrollnummer samt ett referensnummer som fastställer sambandet mellan köttet och djuret/gruppen djur.

Journalföring av kött

Allt nötkött som tas emot och packas i butiken ska journalföras i en ingående och en utgående journal. Journalerna bör innehålla följande uppgifter:

INGÅENDE
 • Mottagningsdag
 • Referensnummer
 • Styckningsanläggning
 • Varuslag
 • Ursprung
 • Antal kg
UTGÅENDE
 • Förpackningsdag
 • Referensnummer
 • Varuslag
 • Ursprung
 • Antal kg

Mängden kött i den utgående journalen ska stämma överens med mängden kött i den ingående journalen. Tänk därför på att även följande nötkött måste journalföras:

 • Ingående nöt i blandfärs
 • Nötkött som används i matlagning i butik
 • Nötkött som säljs i lösvikt i manuell disk
 • Nötkött som kasseras