Hållbarhetstabeller

Efter varje kapitel om de olika avdelningarna avslutas det med en hållbarhetstabell. Denna är viktig att läsa igenom för att ha koll till kund. I dessa hållbarhetstabeller anges riktvärden för totala antalet hållbarhetsdagar från tillverkningsdag och även max-/min temperaturer vid exponering/förvaring.

I de fall det finns en bäst före- eller sista förbrukningsdag från leverantören får butiken aldrig sätta ett senare datum på etiketten mot kund. Den hållbarhet som sätts förutsätter att kunden förvarar varan under goda hygieniska förhållanden i en obruten kylkedja och enligt förvaringsanvisningen i märkningen.

Tänk på att lägga märke till hållbarheten för vanliga föremål som ofta säljs över disk. Tex Laxfilé, köttfärs etc.