Köttavdelningen

Använd olika skärbrädor och redskap, gärna med olika färger, vid hantering av olika slags kött. Var noga med att skilja det konventionella från det ekologiska/KRAV-märkta köttet.

Rått fågelkött bör inte hanteras manuellt i butikens köttavdelning, eftersom rått fågelkött ofta innehåller bakterier som kan spridas till andra varor. Butiken bör inte heller packa rått fågelkött från storpack i konsumentpack, utan bara sälja leverantörspackat fågelkött. Skulle det vara så att butiken hanterar rått fågelkött är det extra viktigt att tänka på hur du hanterar det. Med handskar, knivar och skärbrädor även vågen du väger produkten på.

Använd alltid en separat arbetsbänk/yta till pannfärdigt, kryddning och marinering. Kryddor och marinader som kommit i kontakt med köttet får inte sparas till annan dag. Tänk även på att penslar och tänger som doppats i marinaden och sedan vidrört köttet medför köttbakterier i marinaden. Kryddor och marinader ska förvaras i tättslutande förpackningar och vara märkta med innehåll.

Köttkvarn/kvarnhus ska förvaras i kyla, max + 4oC. Tråg som ska användas bör förvaras kallt eftersom temperaturen på köttet kan påverkas om kallt kött läggs i rumsvarma tråg. De ska även förvaras upp och ner innan packning sker för att undvika att det kommer smuts/damm i trågen.

Malningsordning

Tänk på att särhålla olika typer av kött när du mal. Dels för att köttet innehåller olika typer av mikroorganismer, dels med tanke på olika religioner. Till exempel bör malning av viltkött ske sist om inte en separat kvarn används.