Köttavdelningen – Rengörning av maskiner

I en manuell köttavdelning används många olika maskiner, så som köttkvarn, kotletthuggare, bandsåg, skärmaskin, mörningsmaskin, köttvåg och paketeringsmaskin.

Kött från olika djur innehåller olika typer av bakterier. Det är därför extra viktigt att rengöra all utrustning mellan hantering av olika köttslag.

Rengör maskiner direkt efter användning eller minst dagligen enligt rutinbeskrivningar från leverantören. Det är inte tillåtet att lämna en köttkvarn med färs kvar över natten och på morgonen återuppta malning utan rengöring. Tänk också på att kontrollera och rengöra stickvagn och brickor vid behov.

Viktigt att tänka på är att man inte får använda samma maskin till chark som man använder till när man skär exempelvis lövbiff från innanlår. Det är viktigt att tänka på alla olika kontamineringsvägar så att inte bakterier sprids mellan de olika.